Servei Comunitari 3r i 4t ESO

L’alumnat de 3r i de 4t d’ESO, dels instituts de Manlleu, hauran de fer un Servei Comunitari. És una activitat obligatòria per a l’alumnat de 3r o 4t d’ESO, que consisteix a fer 10 hores com a mínim de servei a una entitat de la comunitat, fora de l’horari escolar.

Què pretén el Servei Comunitari?

Que els joves aprenguin des de la pràctica a ser persones arrelades al territori, compromeses i responsables, tot posant en joc el seu coneixement i capacitat al servei de la comunitat.

Com se’n pot beneficiar la teva entitat?

Acollint un/a o més alumnes perquè participin en una activitat o projecte de l’entitat durant 10 hores com a mínim, fora d’horari escolar.

Quin és el compromís per part de l’institut?

Definir amb l’alumne/a el projecte que es farà. Contactar amb l’entitat per posar-se d’acord i fer el conveni. Fer el seguiment del servei i avaluar el projecte, d’acord amb l’entitat.

Quin és el compromís per part de l’entitat?

Fer el seguiment quotidià del desenvolupament del servei en coordinació amb l’institut. Col·laborar en l’avaluació del projecte, facilitant la informació necessària al centre educatiu.

I les assegurances?

L’alumnat que fa el Servei Comunitari està cobert per l’assegurança escolar. De tota manera, l’entitat col·laboradora haurà de tenir obligatòriament una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil.

Volem saber si la vostra entitat pot col·laborar tenint alguns/es alumnes de 3r o 4t d’ESO dels instituts de Manlleu, durant l’any o una època de l’any.

Ens podeu respondre a través d’aquest enllaç: