Registre Municipal d’Entitats

El Registre Municipal d’Entitats és l’eina creada per l’Ajuntament de Manlleu per tenir constància de les entitats i associacions que  desenvolupen la seva activitat a Manlleu i contribueixen a donar vida a la ciutat.

Formar part d’aquest Registre comporta avantatges com:

  • Gaudir de suport en la tramitació i justificació de subvencions
  • Poder sol·licitar la cessió d’espais i de materials, sol·licitar l’ocupació de la via pública per realizar una activitat a Manlleu

Poden formar-ne part :

  • Entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, que tinguin el seu domicili social a Manlleu, l’objecte de les quals sigui la defensa, el foment, o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns.  Si la vostra entitat no està leglament constituïda i voleu constituir-vos, cliqueu aquí.
  • També les entitats i les associacions d’àmbit comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, i que des de la Regidoria corresponent es consideri que gaudeixen de rellevància social dins del municipi. Si la vostra entitat no està leglament constituïda i voleu constituir-vos, cliqueu aquí.
  • Excepcionalment, també es podran inscriure aquells grups o col·lectius integrats per veïns o veïnes de Manlleu que malgrat no estar legalment constituïts per raons justificades, acreditin una mínima representativitat (integrats per un mínim de 3 persones, essent un d’ells major d’edat), si des de la regidoria corresponent es considera que gaudeixen de rellevància social dins del municipi.

Accés al tràmit per inscriure’s al Registre Municipal de Manlleu.

Accés al tràmit per donar-se de baixa o modificar les dades d’una entitat

Clicant aquí, podeu veure totes les entitats que formen part del Registre Municipal de Manlleu.