Recursos per a les entitats

L’Ajuntament de Manlleu ofereix els següents recursos a les entitats o associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats:

SUPORT TIC

 

FORMACIÓ PER A ENTITATS

El Servei de Participació Ciutadana organitza cada any un curs adreçat a les entitats i a les associacions amb l’objectiu d’ajudar-les a millorar la seva gestió i funcionament i perquè treballin coneixent i aplicant la normativa legal i fiscal.
Cada any s’imparteix la formació que la majoria d’entitats i associacions trien de la llista de cursos que Participació Ciutadana els ofereix anualment.

 

SUBVENCIONS

Suport personalitzat per a sol.licitar i/o justificar subvencions de l’Ajuntament o d’altres organismes i administracions públiques.

 

SOL·LICITUD D’ACTIVITATS I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA, CESSIÓ D’ESPAIS I MATERIALS

L’Ajuntament de Manlleu disposa al portal de tràmits d’un formulari per tal de sol·licitar:

  • Organització d’activitat
  • Cessió de materials
  • Cessió d’espais municipals
  • Ocupació de via pública: tall de carrer, etc.

Termini de sol·licitud: en qualsevol moment, sempre amb una antelació mínima de 15 dies. No es pot garantir la cessió d’espais i materials fins que no hi hagi la confirmació per part de l’Ajuntament.

Import: Els preus dels lloguers o fiances dels diferents materials es regula a les diferents ordenances municipals.

Accés al tràmit

Trobareu més informació al catàleg de serveis del web manlleu.cat o podeu fer servir l’apartat de Contacte