Punt de trobada

Des del Projecte Educatiu de Ciutat – PEC valorem i creiem necessària la coordinació entre els centres educatius i les entitats de Manlleu i, per aquest motiu, proposem crear un WhatsApp que sigui un punt de trobada i a través del qual puguem:

  • Explicar  les activitats que  volem programar, per tal de coordinar l’agenda i evitar solapar-nos.
  • Demanar i compartir aquells recursos materials, quan sigui necessari.
  • Ajudar en la difusió dels esdeveniments.
  • Demanar la col·laboració de persones voluntàries per a esdeveniments puntuals.
  • NO ÉS UN GRUP DE DEBAT I NO ES PERMETEN ALTRES INFORMACIONS QUE NO SIGUIN LES ESMENTADES ANTERIORMENT

El valor educatiu que podem aportar té encara més potencial si sumem, ens vinculem, col·laborem entre nosaltres. A Manlleu hi ha un nombre important d’iniciatives educatives que funcionen gràcies a aquestes vinculacions.