Arxius

AMPA Escola La Salle

L’AMPA de LA SALLE Manlleu, és l’associació de pares i mares d’alumnes de l’escola, sense ànim de lucre, que participa en tots aquells aspectes relacionats amb l’educació dels nostres fills i filles, per aconseguir, conjuntament amb l’equip de mestres, un ensenyament de qualitat.

Enric Delaris 58 http://www.lasallemanlleu.cat/

AMPA Escola Puig-Agut

Entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i les mares de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Pintor Guàrdia, 12 (08560)
http://www.xtec.cat/ceip-puig-agut-manlleu/

AMPA IES Antoni Pous i Argila

Des de la nostra AMPA tractem tot allò que afecta als pares, als alumnes i al funcionament de l’institut. Per tal de poder ser més operatius amb la feina, els membres de l’AMPA ens orgnitzem en comissions de treball. Us convidem a participar-hi i implicar-vos així una mica més en la vida escolar dels vostres fills

Avinguda de Roma, 260 http://www.antonipousampa.com/

AMPA Institut Antoni Pous i Argila

Ens reunim el primer dilluns de cada mes per tractar tot allò que afecta als pares, als alumnes i al funcionament de l’institut. Per tal de poder ser més operatius amb la feina, els membres de l’AMPA ens orgnitzem en comissions de treball. De comissions n’hi ha diverses, com la que s’encarrega de La Marató, la comissió de noves tecnologies, Xarxampa, cavalcada de reis, la d’activitats, etc. Des de l’AMPA us convidem a participar-hi i implicar-vos així una mica més en la vida escolar dels vostres fills.

Avinguda Roma, 260 (08560)
http://www.antonipousampa.com/