Associació Amics del Santuari de Puig-Agut de Manlleu

L’ 1 de juliol de 2013 es va constituir l’entitat Amics del Santuari de Puig-agut de Manlleu que proporciona personalitat jurídica a l’antiga Pabordia del Santuari de Puig-agut. Algunes finalitats de l'associació són: vetllar per a la conservació i millora del Santuari de Puig-agut, facilitar un ambient de pregària dins del Santuari i promoure iniciatives de difusió de religiositat popular.

Dades de contacte

Altres dades

  • Any de fundació: 2013

Ubicació

Veure mapa