L’Assemblea General del Teatre Centre aprova la renovació de la nova Junta Directiva!

Entrada compartida per Teatre Centre Manlleu Associació Cultural

El diumenge 18 de desembre el Teatre Centre va celebrar l’assemblea general de l’entitat. En el decurs de l’assemblea es va procedir a la renovació de la junta directiva. Només es va presentar una candidatura, la del president de l’entitat els darrers 5 anys, Emili Jané, que va ser refrendada per l’assemblea. En el seu torn de paraula, el president va anunciar la composició de la seva junta directiva, formada per Pere Riera, Josep Colomer, Laura Sitjà, Pep Jané, Xevi Humà, amb les noves incorporacions d’Assumpta Caballeria, Irene Gutiérrez, Neus Colomer i Rafa Cuenca.

En altres punts de l’ordre del dia es van aprovar els comptes de l’entitat i el president va fer el seu informe de gestió.