Arxius

Associació Amics del Santuari de Puig-Agut de Manlleu

L’ 1 de juliol de 2013 es va constituir l’entitat Amics del Santuari de Puig-agut de Manlleu que proporciona personalitat jurídica a l’antiga Pabordia del Santuari de Puig-agut. Algunes finalitats de l'associació són: vetllar per a la conservació i millora del Santuari de Puig-agut, facilitar un ambient de pregària dins del Santuari i promoure iniciatives de difusió de religiositat popular.

http://elfardepuig-agut.blogspot.com.es/

Església Evangèlica Baptista de Manlleu

L'Església Evangèlica Baptista de Manlleu és una comunitat de cristians amb l'intenció de viure de manera compromesa l'evangeli i proclamar el seu missatge alliberador en el nostre context humà, social i contemporani. Com a Església Evangèlica Baptista, procedim del cristianisme que va fundar Jesucrist i els seus apòstols, dels diferents moviments reformistes a la història de l'església i de la reforma protestant del S.XVI

C/Montseny 6-8 (08560)
eebmanlleu.wordpress.com