AMPA Escola El Carme-Vedruna

AMPA Escola El Carme-Vedruna

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares d’alumnes de l’escola, i està inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i federada amb la FAPAC.

C/ Bisbe Morgades, 4 (08560)
http://ampaelcarme.blogspot.com.es/

AMPA IES Antoni Pous i Argila

AMPA IES Antoni Pous i Argila

Des de la nostra AMPA tractem tot allò que afecta als pares, als alumnes i al funcionament de l’institut. Per tal de poder ser més operatius amb la feina, els membres de l’AMPA ens orgnitzem en comissions de treball. Us convidem a participar-hi i implicar-vos així una mica més en la vida escolar dels vostres fills

Avinguda de Roma, 260 http://www.antonipousampa.com/

AMPA Institut Antoni Pous i Argila

AMPA Institut Antoni Pous i Argila

Ens reunim el primer dilluns de cada mes per tractar tot allò que afecta als pares, als alumnes i al funcionament de l’institut. Per tal de poder ser més operatius amb la feina, els membres de l’AMPA ens orgnitzem en comissions de treball. De comissions n’hi ha diverses, com la que s’encarrega de La Marató, la comissió de noves tecnologies, Xarxampa, cavalcada de reis, la d’activitats, etc. Des de l’AMPA us convidem a participar-hi i implicar-vos així una mica més en la vida escolar dels vostres fills.

Avinguda Roma, 260 (08560)
http://www.antonipousampa.com/

Assemblea Nacional Catalana. Manlleu per la Independència

Assemblea Nacional Catalana. Manlleu per la Independència

El dia 3 de gener de 2012 es va constituir al nostre poble Manlleu per la Independència, assemblea territorial de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). L’ANC vol ser una organització no partidista, popular, unitària, plural i democràtica que té la intenció d’assolir de forma pacífica i democràtica la independència política de Catalunya mitjançant la constitució d’un Estat de dret, democràtic i social. La tasca de l’ANC és conscienciar i mobilitzar la majoria de la població de Catalunya per unir i aglutinar tots els catalans i catalanes per tal d’avançar cap a la independència. Manlleu per la Independència, des de la seva creació, ha treballat amb aquest objectiu i ha incidit activament en la vida social del poble amb activitats i projectes, tant d’abast nacional com local. Durant aquests anys, l’ANC de Manlleu ha comptat amb la col·laboració de persones de diferents edats, colors polítics i ideologies en les diferents activitat que ha portat a terme al poble, la comarca i el país. Actualment 130 manlleuencs i manlleuenques són socis d’aquesta entitat i uns 200 en són simpatitzants.

Osona, 5 (08560)
http://anc.manlleu.ppe.entitats.diba.cat

Associació Amics del Santuari de Puig-Agut de Manlleu

Associació Amics del Santuari de Puig-Agut de Manlleu

L’ 1 de juliol de 2013 es va constituir l’entitat Amics del Santuari de Puig-agut de Manlleu que proporciona personalitat jurídica a l’antiga Pabordia del Santuari de Puig-agut. Algunes finalitats de l'associació són: vetllar per a la conservació i millora del Santuari de Puig-agut, facilitar un ambient de pregària dins del Santuari i promoure iniciatives de difusió de religiositat popular.

http://elfardepuig-agut.blogspot.com.es/