La Coral Serpencanta és una coral popular formada per uns 50 cantaires. Està dirigida des de 2011 per Dolors Lozano. La Coral assaja un cop per setmana en dos períodes: hivern i primavera. Els cantaires poden triar cantar en tots dos períodes o només un.